تخفیف ویژه!
کد شناسه :323360

آسيب شناسي دين پژوهي معاصر: تحليل دين شناسي شريعتي، بازرگان و سروش

750,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آسيب شناسي دين پژوهي معاصر به سه گفتمان دين شناسي مهندس بازرگان، دکترشريعتي و دکترسروش مي پردازد. اين سه شخصيت به نحوي در انديشه ديني معاصر تأثيرگذار بوده اند، اما تا کنون منظومه فکري آنها مورد نقد و بررسي قرار نگرفته بود؛ بنابراين ارائه تحقيق مستقلي که به ارزيابي اين سه گفتمان فکري بپردازد لازم مي باشد. کتاب آسيب شناسي دين پژوهي معاصر ضمن تدوين چيستي دين پژوهي و آسيب شناسي و روش شناسي آن، عناصر اصلي سه گفتمان دين شناسي بازرگان، شريعتي و سروش را تبيين، تحليل و ارزيابي مي کند. اين کتاب با روش درون و برون ديني به بيان آسيب هاي دين پژوهان معاصر مي پردازد که شامل فصول: ادبيات آسيب شناسي دين پژوهي معاصر، چيستي آسيب شناسي، تبيين مفهوم مغالطه، مفهوم و ضرورت آسيب شناسي ديني، چگونگي مسأله سازي در آسيب شناسي دين پژوهي، گستره دين پژوهي معاصر، روش شناسي آسيب شناسي دين پژوهي معاصر، گونه هاي جريان هاي دين پژوهي ايران معاصر مي باشد. و در بخش دوم به آسيب شناسي دين پژوهي بازرگان مي پردازد، و در بخش سوم و چهارم به آسيب شناسي دين پژوهي دکترشريعتي و سروش مي پردازد.