تخفیف ویژه!
کد شناسه :323364

فقه سياسي و جمهوري اسلامي ايران

170,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب در يک مقدمه، چهار بخش و چند فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش اول مفاهيم، کليات و روش تحقيق مورد توجه قرار مي گيرد که اين بخش در قالب سه فصل ارائه شده است تا ضمن بررسي مفاهيم و کليات، مباحث روشي نيز به طور مفصل بررسي شود؛ در بخش دوم تأثيرات فقه سياسي بر جمهوري اسلامي ايران و در هم تنيدگي فقه سياسي با نظم سياسي جديد مورد بررسي قرار مي گيرد؛ و در بخش سوم تأثير تأسيس جمهوري اسلامي ايران بر فقه سياسي در قالب چهار فصل بررسي مي شود؛ و نهايتاً بخش آخر به بررسي نظام سازي در فقه سياسي بر اساس تجربه حکومت اسلامي اختصاص خواهد داشت.