تخفیف ویژه!
کد شناسه :323371

نظريه پردازي و روش شناسي در انديشه سياسي اسلام

450,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آگاهي به پيش‌نيازهاي معرفتي، پيش‌فرض‌ها، مباني، مختصات و بايسته‌هاي نظريه‌پردازي و روش‌شناسي در انديشه سياسي اسلام، حياتي‌ترين پيش‌نياز براي علوم انساني مبتني بر عقلانيت وحياني است. چگونگي پردازش نظريه‌ها و شيوه استنباط روش‌ها و سازوکارهاي کارآمد، روزآمد، پويا و پاياي قادر به ارائه راهکارهاي حل مسائل، مشکلات و بحران‌هاي جامعه فروملي، ملي و فراملي و توانا براي فراآوردن جامعه انساني به برترين درجات کمال معنوي و درجات قرب به خداي سبحان و نيز بالاترين توسعه مادي و انساني، آزادي بيشينه، عدالت فراگير و ارزش‌هاي اخلاقي و نوع دوستي در تمام ساحت‌هاي زندگي سياسي، کرامت حداکثري انسان‌ها، عزت و سربلندي همه ملت‌ها، امنيت پايا و پويا، وحدت و تعاون بينا دول و بيناملل ـ‌صرف‌نظر از آيين و قوميت آن‌ها ـ، حکم‌راني خوب و شايسته براي تمام واحدهاي سياسي حاصل اين پژوهش است.