تخفیف ویژه!
کد شناسه :323373

مدرنيته و عقلانيت- فيلم نوشت: ديوانه اي از قفس پريد

290,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب «مدرنيته؛ عقلانيت»؛ در دو بخش ارائه شده است: بخش اول حاوي فيلم‌نوشت فيلم سينمايي «ديوانه‌اي از قفس پريد»، اثر احمدرضا معتمدي به مثابه يک اثر فلسفي ـ اجتماعي در سينما است. بخش دوم حاوي گفت‌وگو با کارگردان فيلم و نشست‌هاي نقد و بررسي فيلم، سخنراني‌ها و نوشتارهاي انتقادي حوزه‌هاي علوم اجتماعي، فلسفه و هنر سينما درباره فيلم است. کتاب «مدرنيته؛ عقلانيت»؛ حاوي مباحث نقادي پيرامون جريان مدرنيسم در کشورهاي جهان سوم و مقايسه آن با اصل مدرنيته در کشورهاي غربي و توسعه يافته است. مباحث نقادي فيلم که معطوف به اين اثر سينمايي ارائه شده به ويژه معضلاتي که اين پروژه ناقص و ناتمام در دوران معاصر در ايران را پديد آورده است، مورد نقد و کاوش قرار داده است. نوآوري مهم اين اثر طرح مباحث نظري درباره مدرنيسم تجددگرايي و عقلانيت معاصر در متن يک اثر هنري و سينمايي است که به شدت در وجه عملي مباحث نظري و کاربري شدن آن موثر افتاده است. طرح ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در گذار از سنت به مدرنيته و روش‌منديهاي آن، در گيرودار يک بحران اجتماعي که متن فيلم آن را پي‌گيري نموده است، در نوع خود بديع و کم نظير است. با آثار و گفتاري از اساتيد فلسفه: دکتر رضا داوري اردکاني، دکتر مسعود شجاعي زند، دکتر بهروز فرنو و صاحب نظران سينما: روبرت صافاريان، علي معلم، محسن سيف