تخفیف ویژه!
کد شناسه :323376

بازنمايي يا وانموده- فيلم نوشت: سوء تفاهم

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب «بازنمايي يا وانموده»؛ در دو بخش ارائه شده است: بخش اول حاوي فيلم‌نوشت فيلم سينمايي «سوءتفاهم»، اثر احمدرضا معتمدي است که به‌مقوله ماهيت رسانه در عصر جديد مي‌پردازد و سردرگمي انسان معاصر در فضاي مجازي را تصوير مي‌کند. بخش دوم حاوي گفت‌وگو با کارگردان فيلم و نشست‌هاي نقد و بررسي فيلم، سخنراني‌ها و نوشتارهاي انتقادي درباره فيلم از ناحيه چند دسته از انديشمندان و متفکران و اساتيد دانشگاه است: اساتيد فلسفه و حکمت از زاويه ديدگاه حکمي و فلسفي به مقوله رسانه پرداخته‌اند و مباحث‌شان بيشتر در زمينه فلسفه رسانه مي‌باشد؛ اساتيد علم ارتباطات عمدتا از زاويه دانش نوين رسانه و علم ارتباطات به فضاي مجازي و ماهيت معاصر آن پرداخته‌اند؛ دانشمندان علوم اجتماعي با تمرکز بر جنبه‌هاي جامعه‌شناسي رسانه به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند؛ صاحبنظران حوزه هنر و سينما که بطور اخص به رسانه از زاويه جهان تصوير و بازنمايي تصوير و واقعيت بدان التفات کرده‌اند. ديدگاه انتقادي ژان بودريار در حوزه ماهيت رسانه جديد که در آثار مختلف خود، بدان پرداخته است و از تحريف بازنماي رسانه در جهان معاصر را به وانموده (simulation) تعبير مي‌کند. و تصوير را به‌مثابه ابرواقعيت جايگزين واقعيت تلقي ميکند محور مباحث انتقادي فيلم و مباحث متفکران حوزه‌هاي فلسفه جامعه شناسي ارتباطات و هنر در اين کتاب قرار گرفته است ضمن آن که ديدگاه‌هاي ساير متفکران غرب از جمله مارتين هايدگر در بحث تفاوت و تشابه و تفاهم و همين‌طور ديدگاه‌هاي روان‌کاوي لاکان نيز در پژوهش‌هاي انتقادي مورد بحث قرار گرفته است. جنبه اصيل و برجسته نوآوري اين اثر اساسا به طرح مباحث جديد فلسفي و ارتباطي در رسانه‌هاي نوين باز مي‌گردد که فيلسوف و انديشمندان بسياري را در سرتاسر جهان به تکاپوي انديشه درباره ماهيت آن واداشته است از اين منظر هم فيلم سوتفاهم يک اثر کاملا ابتکاري و نوانديشانه در باب اهميت خود فيلم و رسانه است و هم طرح ديدگاه‌هاي فيلسوفان و متفکران معاصر که در ساختار نمايش فيلم تنيده شده است و مباحث جدلي ميان علما و دانشمندان فلسفه، ارتباطات، جامعه شناسي و هنر در اين کتاب دامن زده است. حتي تجميع اين گروه‌هاي مختلف فکري در نشست‌ها و مباحث نقد فيلم سوتفاهم و طرح ديدگاه‌هاي متعارض از واقع‌گرا تا پست‌مدرن در اين کتاب بديع و نوآورانه است. با آثار و گفتاري از انديشمندان فلسفي: دکتر عماد افروغ، دکتر تقي آزاد ارمکي، دکتر هادي خانيکي، دکتر مصطفوي و صاحبنظران سينمايي: ‌استاد علي نصيريان، دکتر احمد ضابطي جهرمي، داريوش مودبيان، حسام الدين سراج